Regulamin

Regulamin

Zanim będziesz korzystać z mmaforumparis.com, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony, akceptujesz niniejszy regulamin w całości. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony.

Zawartość strony
Mmaforumparis.com dostarcza treści przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych na naszej stronie.

Użytkowanie strony
Korzystając z naszej strony, zgadzasz się nie stosować działań, które mogłyby naruszyć jej integralność lub bezpieczeństwo. Nie wolno Ci również używać naszej strony w sposób nielegalny lub nieetyczny.

Rejestracja
Niektóre funkcje naszej strony mogą wymagać rejestracji. W takim przypadku zobowiązujesz się do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie.

Zabronione działania

Zabronione jest:

  • Udostępnianie fałszywych informacji lub podszywanie się pod inną osobę.
  • Naruszanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  • Publikowanie treści obraźliwych, wulgaryzmów lub treści niezgodnych z prawem.
  • Wykonywanie działań, które mogą zakłócać lub uszkadzać naszą stronę.

Odpowiedzialność
Mmaforumparis.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z naszej strony lub niezdolności do korzystania z niej. Wszelkie decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych na naszej stronie są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Zmiany w regulaminie
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany te będą skuteczne od daty ich opublikowania na naszej stronie.